Spoedgeval?

0900-8602Over ons


Wij zijn een op preventie gerichte praktijk. Wij willen niet eindeloos blijven vullen maar willen juist voorkomen dat u mondproblemen krijgt.


Wie wij zijn


H.C. Fidder
Tandarts
BIG 19025996402
R.A. Béauce
Mondhygiëniste
Kindertandverzorgende
Zorayah Dingsté
Assistente

Spoed


Bij spoedgevallen, denk aan acute pijn, afgebroken of uitgevallen tand/kies, kunt u vaak dezelfde dag behandeld worden. Wij adviseren u wel om zo snel mogelijk te bellen.

Bij pijnklachten, nabloeding en ongevallen na 17.00 uur en in het weekeinde kunt u het centrale nummer bellen: 0900-8602. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende tandarts.

0900-8602

De mondhygiënist


Geen verwijzing nodig en 100 % vergoeding uit de basisverzekering tot 18 jaar! Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.


Fysiotherapie bij kaakklachten


Heeft u last van pijn tijdens het eten, praten, lachen of gapen?
Kunt u uw mond niet (meer) ver openen?
Ervaart u pijn in de wangregio, voor het oor of in de slaapregio?
Bent u een tandenknarser of klemmer?
Wordt u 's morgen vaak wakker met stijve kaken en/of nek?

Mogelijk kan de fysiotherapeut u helpen!

Bekijk de flyer door op onderstaande afbeelding te klikkenChiropractor


Wij behandelen met succes patiënten met verschillende klachten, van rugpijn tot sportblessures. Enkele chiropractoren zijn ook gespecialiseerd in het behandelen van (huil)baby’s, kinderen met ADHD en aanverwante stoornissen.

Kunst


In onze praktijk kunt u prachtige schilderijen van het Hollandse landschap en wat daarin groeit en bloeit van kunstenares Gea Druptseen bewonderen. Bent u in een bepaalde schilderij geïnteresseerd dan neem contact op met Gea Grupsteen of laat het ons weten. U vindt op de site of bij de balie de prijs van de schilderijen.Website      |      Prijslijst

Klant worden?


Wij nemen nieuwe klanten aan. U kunt zich telefonisch aanmelden op 0528262679.
Als nieuwe klant krijgt u een gezondheidsvragenlijst digitaal toegestuurd. Deze kunt u thuis invullen en meenemen op uw eerste afspraak. Wij verzoeken u tevens uw dossier van uw vorige tandarts/mondhygiënist inclusief de gemaakte röntgenfoto's voordat u bij ons komt digitaal te laten versturen. Mochten wij uw dossier en röntgenfoto's niet ontvangen hebben op de dag dat u bij ons komt dan zullen wij röntgenfoto's maken.


Veelgestelde vragen


We hanteren de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een aantal tarieven is exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Dit zijn de voor de behandeling noodzakelijke techniekkosten die extern ingekocht of in eigen beheer uitgevoerd worden, en de specifiek aan de betreffende prestatie toe te rekenen materiaalkosten. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. De prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn, zijn in het tarievenoverzicht aangegeven met een * (sterretje).

Tarieven 2022: bekijk de tarieven voor 2022 (pdf)
Tarieven 2023: bekijk de tarieven voor 2023

Tarieven tandtechnische laboratoria
Elysee
Bent u niet verzekerd dan verzoeken wij u de rekening d.m.v. de pin te betalen. Bent u aanvullend verzekerd dan gaat de rekening naar Infomedics.
U krijgt onze nota’s van Infomedics. Als het mogelijk is, dienen zij uw declaratie eerst in bij uw zorgverzekeraar. Keert uw verzekeraar direct uit aan Infomedics, dan ontvangt u alleen een declaratie van het deel van de factuur dat niet verzekerd is. Wordt alles vergoed? Dan ontvangt u geen declaratie van Infomedics, maar een melding van uw verzekeraar. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.
U ontvangt desgevraagd een prijsopgave voor behandelingen:
 • Prijsopgaves zijn een maand geldig.
 • Een prijsopgave is altijd onder voorbehoud: afhankelijk van de behandeling en het techniekwerk kunnen de kosten hoger of lager uitvallen dan oorspronkelijk is begroot.
 • Behandelingen die naar verwachting meer dan 250,- kosten, kunnen alleen worden uitgevoerd nadat de patiënt de prijsopgave voor akkoord heeft ondertekend.
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een behandeling, dan kunt u erop rekenen dat we onze uiterste best doen om dit op te lossen. Het beste is om het probleem direct met uw behandelaar te bespreken. Als een klacht gegrond is, voeren we kosteloos een nieuwe behandeling uit. Als dit niet (meer) mogelijk is, worden de oorspronkelijke kosten gecrediteerd op het nieuwe behandelplan. Samen vinden we een passende oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u gebruikmaken van de externe klachtenregeling van de KNMT (www.knmt.nl)
Bij volwassenen zijn de kosten voor tandheelkundige hulp voor eigen rekening. Met een aanvullende tandartsverzekering kunt u de tandartskosten deels afdekken. De voorwaarden van deze verzekeringen verschillen. Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat u een gedeelte moet bijbetalen. Het is verstandig om zorgvuldig te overwegen welke verzekering het beste bij uw situatie past.

Bekijk bij uw aanvullende verzekering goed voor welke behandelingen u verzekerd bent, wat er onder de dekking valt en tot welk bedrag wordt uitgekeerd.Goede overzichten van de premies en voorwaarden van de anvullende tandartsverzekeringen zijn beschikbaar via www.vergelijkmondzorg.nl
De basisverzekering dekt voor kinderen tot 18 jaar de kosten van de volgende behandelingen:
 • Periodiek preventief onderzoek: één keer per jaar, tenzij meer keren per jaar nodig is
 • Incidenteel consult
 • Tandsteen verwijderen
 • Fluoridebehandeling vanaf 6 jaar: maximaal twee keer per jaar, tenzij meer keren per jaar nodig is
 • Verzegeling van kauwvlakken of sealen
 • Behandeling van het parodontium
 • Verdoving
 • Wortelkanaalbehandeling
 • Vullingen
 • Behandeling bij klachten over het kaakgewricht
 • Plaatjes en frameprothesen
 • Kronen, bruggen en implantaten, alleen bij niet aangelegde of door een ongeval geheel verloren fronttanden;
 • Chirurgische tandheelkundige hulp, behalve implantaten
 • Röntgenonderzoek, behalve bij orthodontische hulp.
Als u bent doorverwezen door uw tandarts anders dan dhr. Fidder of op eigen initiatief een afspraak bij de mondhygiëniste wilt maken kunt u dit telefonisch doen. Ook kunt u een email sturen, dan nemen wij nadien zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van eventuele vragen.
U kunt alleen telefonisch afspraken maken.
Tarieven niet nagekomen afspraken:

in geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur van tevoren bericht te geven per telefoon of per mail, daar de tijd anders in rekening gebracht moet worden:
 • Controle/consult: €20,-
 • Vulling: €40,-
 • Wortelkanaalbehandeling: €60,-
 • Trekken tand of kies: €40,-
 • Ernstige tandvleesbehandeling (parodontitis): €60,-
 • Gebitsreiniging: €60,-
 • Mondhygiënecontrole: €45,-
 • Afdrukken/plaatsen kroon of brug (natuurlijk tand/kies): €60,-
 • Afdrukken/plaatsen kroon of brug (implantaat): €40,-
 • Eerste bezoek: €40,-
 • Knarsbeugel/retentiedraad: €40,-
Indien u naar een andere tandarts wilt overstappen dan verzoeken wij u uw dossier op te vragen per mail zodat wij het naar de nieuwe praktijk per beveiligde mail sturen.
U bent zelf verantwoordelijk dat uw gegevens actueel zijn. Denk hierbij aan verhuizing, telefoonnummer, emailadres, zorgverzekeraar etc
Geef verandering omtrent uw gezondheid altijd aan ons door, met name de medicatie. Indien u medicijnen gebruikt vragen wij u een officiële medicatielijst vanuit de apotheek of huisarts toe te voegen.
Wij verzoeken u vriendelijk uw mobiele telefoon even op “stil”of uit te zetten tijdens de behandeling.
Het is in onze wachtkamer en de behandelkamers niet toegestaan om eten te nuttigen.
Roken is in de praktijk niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de voordeur te doen. Wilt u ook uw sigaret niet op de grond uitmaken ? Het is fijn als u na het roken even uw tanden poetst wanneer u een behandeling bij ons moet ondergaan.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. U wordt aangeraden uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
Huisdieren zijn niet welkom in onze praktijk.
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij moeten en willen zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij zullen vanaf heden e-mails met persoonlijke gegevens versturen via ZorgMail, dit is een beveiligd mail account.

Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s, prijsopgaven, verwijsbrieven etc. De oproepbrieven voor de periodieke controles o.a.vallen hier niet onder.

Wat betekent dat voor u?
Als u van ons een bericht ontvangt met persoonlijke gegevens, dan kunt u deze alleen inzien met een code. Deze code wordt direct na het openen van de eerste e-mail in een tweede e-mail bericht naar u verzonden. De code is tot 15 minuten na openen van de eerste e-mail geldig. Met de code kunt u de beveiligde bijlage openen
Intimiderend, beledigend en agressief gedrag wordt niet getolereerd. Indien sprake is van dergelijk gedrag behouden wij ons het recht voor de behandelingen op te schorten of te annuleren.
Wij zijn verplicht uw dossier bij te houden. Dit bevat gegevens over uw behandeling. Denk daarbij aan röntgenfoto’s en aantekeningen. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier.
Op uw verzoek kunt u een kopie krijgen van uw dossier of een gedeelte daarvan. Ook van een röntgenfoto kunt u een kopie vragen.
Sinds in 1995 de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van kracht is, moeten gegevens uit uw dossier minimaal twintig jaar bewaard worden.
Indien uw e-mail adres bij ons bekend is krijgt u 2 dagen voor de geplande afspraak via de e-mail een berichtje met tijd en datum van de afspraak.

Deze e-mail met afspraakherinnering is een service van ons. Aan deze e-mail service kunnen geen rechten worden ontleend. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de geplande afspraak. De mail kan natuurlijk in de spam box komen of u niet bereiken als uw mailbox vol zit. Indien de mail in de spam box komt kunt u zelf in het mailprogramma aangeven dat u onze mail wel wilt ontvangen.

Contact


Contact

Nicolaas Beetsplein 5
7901 KL Hoogeveen
0528 - 26 26 79
tandmond@outlook.com

Openingstijden

De tandarts werkt op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur. De mondhygiëniste werkt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00.

Telefonische bereikbaarheid:
maandag: 08:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur tot 15:30 uur.
dinsdag: 08:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur tot 15:30 uur.
woensdag: 08:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur tot 16:00 uur.
donderdag: 08:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur tot 15:30 uur.
vrijdag: 08:00 uur - 12:00 uur en 13:00 uur tot 17:00 uur.